شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ خـدايــا خودت ميداني چه مـي خـــواهم ... الهي آمـــين
هما بانو
ان شا الله هر چه در دل داريد ختم بخير شود.. الهي آمين
☆ HanIyeH
واي چه قشنگ =) الهي آمين
چراغ جادو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top