شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال
+ سلام مي کني ... چشمت مست تماشاي گنبد طلا مي شود ... بو مي کشي تا ريه هايت پر شود از عطـــــر حضور نگاه مهربان امــام رضــا و احساس تازگي ، انديشه هاي خسته ات را فرا مي گيرد ... زير لب زمزمه مي کني يا ضــــامن آهـــو يا غريب الغربا حواست به من هست؟ دلت را جا گذاشتي در حرم و گره اش زدي به ضريح امـــــام رضـــــا ...
درب کنسرو بازکن برقی
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top