شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ گاهــــــے نه گــريــه آرامـت ميکند و نه خنـــده ... نه فــريـاد آرامـت ميکند و نه سکــــوت ... آنجاســت که بـا چشمـان خيــــس رو به آسمـان ميکنے و ميگويـے : خـــــــدايــا تنهـــا تـــــو را دارمــــ ، تنهــــايم نگــذار ...!
2-Mystery
97/9/25
واقعا متن زيبايي بود ولي اميدوارم در تمام زندگي به فکر خدا باشيم
چراغ جادو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top